תמונות

המעודדות והקמע של אלבה. ניצחון בגרמניה (יעל מרגלית)