תמונות

דניס קאר. יקנעם/מגידו רחוקה משחק מעלייה (מתן להב)