תמונות

רמי קלינשטיין, עברי לידר 1 צילום: אלעד דיין