תמונות

קלינגר עם אלדד פרי. בונים פרוייקט בשעריים (ינאי ממן)