תמונות

מקצץ. יו"ר מועצת ההימורים צחי פישביין (קובי אליהו, וואלה)