תמונות

ידין חוזר להתאמן לאחר וועדת המשמעת (דרור רוזנפלד)