תמונות

אירוע שנתי של רשת - אברי גלעד, שגב משה ועפר שכטר צילום: עודד קרני