תמונות

נועה פז, שולחן סלון (19) צילום: אלכסנדרה קולס ברף