תמונות

פדרר, התגבר על משוכה לא נמוכה (GETTYIMAGES)