תמונות

שכטר, ורמוט ובן דיין. כעת, יהיה שקט (דרור רוזנפלד)