תמונות

שמעון מזרחי. מתרגש מחזרתו של גלעד (משה חרמון)