תמונות

ג'נה, מאלי, תחרות תמונות הטיולים צילום: Timothy Allen, UK, www.tpoty.com