תמונות

בני העדה האתיופית מוחים, אתיופים, הפגנה צילום: