תמונות

הערב הוא יהיה מלא. האיצטדיון החדש (אלן שיבר)