תמונות

פרקינס זורק לסל. מקווה לקבל דקות משמעותיות מול אשקלון (בעז גורן)