תמונות

באו בהמוניהם וחזרו מאוכזבים (צילום: אלן שיבר)