תמונות

שימושי כיסאות, כיסא סמוקי גלים של ביתילי צילום: ישראל כהן