תמונות

שמעון אבוחצירא. עובר טיפולים בברכו (עמית מצפה)