תמונות

קית´ לנגפורד חודר לסל. יותר גבוה מפארגו, אך מאבד לא מעט (GettyImag