תמונות

יודע לתת שואו. אלכסנדר בקדנציה הקודמת (אלן שיבר)