תמונות

כנפו בטירוף היום בלויטה, חמד מדוכא (אלעד ירקון)