תמונות

מחסום, חייל בודק פלסטיני, תעודה צילום: רויטרס