תמונות

אוגוצ´י אונייוו. הפציעה שלו תעלה הרבה למילאן, גליאני לא מוכן לשלם