תמונות

כמה הוא באמת יכול לנצח לבד? דוראנט (gettyimages)