תמונות

פדרר, ינצח כנגד כל הסיכויים? (GETTYIMAGES)