תמונות

בתים לחג, אמיר ורד חדר שינה גובה, צילום שי אדם צילום: שי אדם