תמונות

ברוכיאן מוחלף וזוכה לעידוד מהקהל (גיא בן זיו)