תמונות

בסוף הוא חייך. מארי בסיבוב השני (gettyimages)