תמונות

אלמ אודי בן מוחה צילום: אלכסנדר גבריקוב, ישראל היום