תמונות

ראש עיריית אשדוד, ד&"ר יחיאל לסרי במסע&"ת (יוסי ציפקיס)