תמונות

בן חיים. עצם העמדתו לדין עומדת לדיון (אלן שיבר)