תמונות

טוטו תמוז מול סוארז. הכדור שלו הלך היישר לידיו של ארקין (גיא בן זי