תמונות

נעים. "אני לא קשור לחקירה הזאת" (אלו שיבר)