תמונות

אגודלו מול פונס מורי. מפגש היסטורי (gettyimages)