תמונות

לימור לריאה, סלון כלב גובה צילום: הגר דופלט