תמונות

אחמד טיבי מורד מדוכן הכנסת צילום: ערוץ הכנסת