תמונות

כושי רימון בראיון לעובדה צילום: שלום רופאייזן