תמונות

לוסטיג, משיח, ושרביאק, שרעבי וזינגר (משה חרמון)