תמונות

מיכל פיירמן, מרפסת שולחן אדום צילום: מיכל הרדוף רז