תמונות

רוג´ר פדרר בתמונה שיעדיף לשכוח. הוציא קצת קיטור על העיתונאים (Gett