תמונות

הפעם האחריות היא עליהם. ווימס וגאודלוק (אלן שיבר)