תמונות

רונה קינן – מיהו המייל ברוח (ניר קציר) צילום: ניר קציר