תמונות

בריכות חורף צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע