תמונות

מלול ניו יורק, חצר צילום: playlandmotel.com