תמונות

פינוי תינוקות בזמן אזעקה, בית חולים שניידר צילום: