תמונות

ורמוט. כשהוא בעניינים, הפועל בעיניינים (אלן שיבר)