תמונות

קפילוטו רודף אחרי שכטר. בקרוב בטוטו? (אור שפונדר)