תמונות

כניסה לבית אחרי שיפוץ - הלל אדריכלות צילום: גלית דויטש- דביר