תמונות

יחזרו לבית העליון? (עפרה פרידמן, איגוד הטניס)