תמונות

ווטסון עולה לסל. ניצחון לאשקלון (קובי אליהו)